OBCHODNÍ PODMÍNKY Rezervační zálohy na dům v ČS Vesničce v Kostarice z portálu www.sousedevkostarice.cz

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi Jiřím Vokáčem Čmolíkem, bytem Caňaza, Rezidence Avatar, Puerto Jimenez, 607 02, Kostarika, číslo cestovního pasu: 45890609 , dále jen "Prodejce" pozemků v projektu ČS Vesničce v Kostarice u pláže La Cuna, dále jen "Projekt" a Vámi, Zájemci o nákup pozemku a stavbu domu v předmětném Projektu.

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména Rezervační zálohu na pozemek v Projektu.

1.3. Registrací v objednávkovém formuláři souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (Rámcová smlouva, Stavební smlouva apod).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 8 Podmínek.

2. Projekt ČS Vesničky

2.1. Prodejce Vám umožňuje nákup pozemku s následnou výstavbou domu v komplexu ČS Vesničky 1 a nebo ČS Vesničky 2, 1300 a 800 metrů od pacifické pláže la Cuna, jak je tento projekt specifikován na webové prezentaci www.sousedevkostarice.cz

2.2. Zájemce v objednávkovém formuláři vybírá z možností pozemku a domu Tropical Standart, pozemku a domu Economy Řadovka a pozemku s domem Rezident Premium. Na základě přijaté objednávky vystaví Prodejce do 24 hodin platební příkaz k úhradě rezervační zálohy ve výši 1000 EUR (tisíc euro).

3. Rezervační záloha

3.1. Zájemce uhradí rezervační zálohu ve výši 1000 EUR na český účet smluvního realitního agenta Prodejce, společnost HEMO s.r.o. na základě vystaveného platebního příkazu, který Zájemce obdrží emailem.

3.2. Po přijetí zálohy Prodejcem, bude Zájemce kontaktován telefonicky (službou Whatsapp) s výběrem ze zbývajících volných pozemků. Prodejce rovněž přidá Zájemce do členské online sekce projektu, kde nalezne aktuální informace o právě probíhající stavbě.

3.3. Prodejce po uhrazení rezervační zálohy též pošle emailem Zájemci sérii smluvních dokumentů pro nákup pozemku a následnou stavbu předmětného domu v Projektu ČS Vesničky v Kostarice.

3.4. Nejpozději do 14 dní od zaplacení rezervační zálohy a odeslání smluv, musí Zájemce podepsat předmětné smlouvy. V opačném případě odstupuje Prodejce od rezervační smlouvy a rezervovaný pozemek se uvolňuje dalšímu zájemci.

3.5. Rezervační záloha se odečítá v plné výši od celkové ceny za pozemek, zaplacená rezervační záloha je nevratná v plné výši v případě, že Zájemce odstoupí od podpisu smluv dle bodu 3.4.

3.6. Prodejce bude mít připravený Pozemek pro Zájemce na zápis do Registru nemovitostí Kostarické Republiky nejpozději do konce srpna 2022, kdy musí Zájemce nejpozději zaplatit cenu za Pozemek.

3.7. V případě, že Prodejce do konce Srpna 2022 nebude mít Pozemek připravený k převodu (získané katastrální číslo pozemku), je povinen vrátit rezervační zálohu v plné výši Zájemci do konce září 2022.

4. Čekací listina

4.1. V případě, že všechny nabízené pozemky budou aktuálně obsazené, umístí Prodejce Zájemce na čekací listinu. V takovém případě uzavře Zájemce smlouvy dle bodu 3.3. v momentě uvolnění pozemku předchozím zájemcem do 14 dní.

4.2 Zájemce je na čekací listině na uvolněný pozemek v délce čtyř měsíců od složení rezervační zálohy. V případě, že se v tomto termínu neuvolní žádný pozemek, vrací se rezervační záloha 1000 euro v plném rozsahu Zájemci se splatností do 14 dní po uplynutí čtyř měsíční lhůty.

 

5. Oznámení a doručování

5.1. Prodejce doručuje Zájemci dokumenty elektronickými prostředky ( e-mail a sms na mobilní telefon, zpráva na aplikaci Whatsapp), které Zájemce uvedl při vyplnění objednávkového formuláře. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Zájemce je povinen informovat Prodejce o případné změně emailu a telefonního čísla.

6. Prohlášení Zájemce

6.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah s Prodejcem na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních předpisů. Registrací v objednávkovém formuláři prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Prodejci, jsou aktuální, úplné, přesné a správné.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

7.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v objednávkovém formuláři souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Prodejci. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi, datum narození.

7.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Prodejci, a to na dobu neurčitou. Souhlas může Zájemce kdykoliv písemně odvolat a jeho osobní údaje budou vymazány.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Prodejci dle těchto Podmínek, Rámcové smlouvy a dalších ujednání mezi Prodejcem a Vámi se budou řídit právním řádem Kostarické Republiky.

8.2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.4.2022. a navazují na předchozí obchodní podmínky, které byly platné od 5.3. do 3.4. 2022 včetně.

9. DEFINICE

Prodejce“ znamená pana Jiřího Vokáče Čmolíka, prodejce pozemků v ČS Vesničce v Kostarice

"Projekt" znamená pozemek a dům do osobního vlastnictví v ČS Vesničce v Kostarice, 800 metrů od pláže La Cuna.

„Zájemce“ znamená fyzickou osobu se zájmem o nákup pozemku a výstavbu domu v ČS Vesničce.