OBCHODNÍ PODMÍNKY VRÁCENÍ INVESTIČNÍCH VKLADŮ DO TOKENU SHAFT 1

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) definují proces vrácení investičního vkladu z projektu SHAFT, smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Investorem držitelem tokenu, tokenů SHAFT.

1.2 Investor vyplněním formuláře k vrácení investičního vkladu SHAFT v členské sekci a odsouhlasením těchto Podmínek souhlasí s postupem vrácení vkladu za investiční tokeny SHAFT.

1.3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 24.11. 2021

2. VRÁCENÍ VKLADU

2.1. Investor ve formuláři v členské sekci SHAFT vyplnil číslo účtu, kam si přeje vyplatit vklad z tokenu SHAFT.

2.2. Podmínkou zahájení vrácení vkladu na účet Investora je odeslání investičního tokenu (investičních tokenů) SHAFT Investorem na tuto adresu peněženky Společnosti: 0x332A8bC3DD80440A1eeC38F6d49bDa1f22A12D5e

2.3. Po obdržení tokenů SHAFT na peněženku Společnosti, zahájí Společnost vrácení vkladu Investorovi skrze měsíční splátky následující měsíc po obdržení tokenu na peněženku. Společnost se zavazuje vyplatit investiční vklad Investorovi do tří kalendářních měsíců od vrácení tokenů SHAFT na peněženku Společnosti.

2.4. Výplatu vkladů zajišťuje smluvní společnost HEMO s.r.o. z jejíchž účtů obdrží Investor zpět své vklady pod označením "vrácení investice".

2.5. Lhůta pro zpětné poslání tokenů SHAFT Investorem činí šedesát dní (dva měsíce) od vyplnění formuláře na zpětnou výplatu v členské sekci. V případě, že Investor neodešle zpět investiční tokeny SHAFT v uvedené lhůtě na peněženku Společnosti, ztrácí nárok na výplatu investičního vkladu v plné výši a Společnost mu nabídne bezplatný převod původního investičního vkladu v plné výši do nft tokenů BATI (British Asset Tokenized Investment).

2.6. Bonusové Babis Coiny zůstávají Investorovým majetkem.

3. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

3.1. Společnost doručuje Investorovi dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Členské sekce, e-mail a sms na mobilní telefon), které Investor uvedl při registraci do Členské sekce. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Investor je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (3.2.) nenese Společnost odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

3.2. Investor komunikuje se Společností výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Společnost reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

4. PROHLÁŠENÍ INVESTORA

4.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v Online systému prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů.