Obchodní podmínky technologie rezonančních nahrávek NEURORESTART

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ
   1.1

  Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je poskytovatel, kterým je společnost British Asset International Limited, Company ID No.91299, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island a na straně druhé klient (pouze fyzická osoba) rezonančních nahrávek Neurorestart.

  1.2

  Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek baoperations.com je online přístup k osobní rezonanční nahrávce Neurorestart vytvořenou na míru pro klienta technologií Neurorestart. Klient obdrží speciální link

  s online přístupem k osobní nahrávce.

   

  1.3

  Obsah předmětu koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora, kterým je Jiří Vokáč Čmolík.

  1.4

  Komunikace se společností, je výhradně skrze komunikační formulář na adrese: https://baoperations.com/support/

   

  1. OBJEDNÁVKA

  2.1.

  Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese baoperations.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky rezonančních nahrávek prostřednictvím webové stránky baoperations.com

  2.2.

  Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. klient se zavazuje uhradit kupní cenu a poskytovatel se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

  2.3.

  Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách baoperations.com a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou platné od 23.11. 2019.

   

  1. KUPNÍ CENA, POTVRZENÍ PLATBY

  3.1

  Ve shrnutí objednávky a na webové stránce baoperations.com, najdete všechny ceny služeb.

  3.2.

  Platba je možná pouze platební (debetní/kreditní) kartou a je realizována skrze americkou platební bránu Stripe na účet servisní společnosti B.A. Operations LTD, 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX, ID: 11034169. Platební formulář je na stránce baoperations.com. Po zaplacení kupní ceny klientem, obdrží student potvrzení o zaplacení na email, který zadal při objednávce.

   

   

  3.3.

  Kupující, který́ řádně uhradí veškeré závazky vůči poskytovateli, obdrží produkt – link s online přístupem k rezonanční nahrávce Neurorestart na míru klientovi. On-line přístup k nahrávce je dostupný na dobu určitou, a to jednoho roku od zakoupení produktu. Pro užívání produktu, rezonanční nahrávky Neurorestart, musí být klient připojen k internetu, nahrávka se nedá stáhnout do úložistě a je přístupná pouze online na uvedeném linku.

  3.4.

  Garance vrácení peněz je možná v případě, že klient požádá o vrácení peněz za nahrávku Neurorestart ve lhůtě 22 dnů od doby zakoupení předmětu koupě z důvodů neúčinnosti nahrávky. Podmínkou pro vrácení peněz je splnění pravidelného poslechu nahrávky 2x denně (ráno a večer) po nepřerušenou dobu 21 dnů, poskytovatel monitoruje frekvenci poslechu nahrávek. Klient požádá o vrácení peněz za splnění předchozí podmínky formou kontaktního formuláře dle bodu 1.4. Poskytovatel po kontrole splnění podmínek (2x denně poslech po nepřerušenou dobu 21 dnů) vrátí klientovi platbu zpět na kreditní/debetní kartu, kterou použil pro nákup na platební bráně Stripe (3.2) nejpozději do 30 dnů od přijetí formuláře. Refundace, vrácení platby poté může trvat dalších 10 dní než banka klienta přijme peníze zpět na platební kartu, za tuto lhůtu již Poskytovatel nenese odpovědnost. Vyjma uvedených podmínek garance vrácení peněz jsou všechny zaplacené platby nevratné.

  3.5. Nedoručení online linku (přístupu)

  V případě, že nedojde k doručení přístupových kódů do členské části na stránkách neurorestart.com klientovi, klient je povinen o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele. Stejnou povinnost má klient i v případě, že nedojde k aktivaci či on-line programu. Kontakty, které může klient v těchto případech využít, jsou uvedeny v bodě 1.4 výše.

  1. Návod na užívání rezonančních nahrávek NEURORESTART

  4.1

  Složení nahrávek: Nosičem rezonance (mediem) jsou frekvence Solfeggio a zvuk šamanského bubnu. Samotná rezonance Neurorestart je vědomým sluchem nezaznamenatelná, Váš limbický systém v mozku na ni však reaguje. Jedná se o vaši vlastní rezonanci, která rovná vychýlený epigenetický kód, který způsobuje opakování problematických situací, které vám brání k úspěchu v různých rovinách vašeho života. Cílem nahrávky je napravit vychýlenou frekvenci epigenetického kódu do “továrního nastavení”, tedy pro optimální výkon.

   

  4.2.

  Poslouchejte do stereo sluchátek, hlasitost si navolte podle toho, jak je vám příjemné. Nikdy neposlouchejte nahrávku do prostoru, kde by jí mohli slyšet ostatní lidé, v žádném případě neposlouchejte nahrávku při řízení auta, obsluze strojů či jiné činnosti!

   

  4.3.

  Nahrávku poslouchejte 2x denně, ráno po probuzení a večer před spaním (když usnete není problém). Důležité je dodržet sekvenci poslechu 21 dní v řadě (tři týdny). Vyvarujte se opakovanému poslechu, třeba 3x za sebou, skutečně jen 1x ráno celou nahrávku a 1x večer celou nahrávku.

   

  4.4.

  Nahrávka nemá žádné vedlejší účinky, nicméně se může projevit přechodné zhoršení psychického stavu při čištění epigenetického kódu, doprovázené zejména bolestmi hlavy. Tyto příznaky by měly během pár poslechů nahrávky odeznít. Pokud bolesti hlavy přetrvávají po dobu delší jak 7 dní, nahrávky vysaďte a informujte poskytovatele (1.4).

  4.5.

  Nahrávku Neurorestart nesmí užívat osoby léčené psychofarmaky na schizofrenii a osoby s epileptickými záchvaty.

  1. Vyloučení odpovědnosti

  6.1
  Vyloučení odpovědnosti. Rezonanční nahrávky Neurorestart nejsou klasifikovány jako léčiva nebo farmaka, zhlediska zákona jde o podpůrný prostředek osobního rozvoje formou rezonančních nahrávek, které lze přirovnat k meditačním či relaxačním nahrávkám. Poskytovatel i autor, se vzdává odpovědnosti (vyloučení odpovědnosti) za jakékoliv případné zdravotní (psychické) komplikace, které by kdokoliv dával do souvislosti s užíváním rezonančních nahrávek Neurorestart. Rezonanční nahrávky Neurorestart nenahrazují medicínskou léčbu.

   

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  7.1 Prohlášení poskytovatele

  Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných evidenčních operací, vystavení dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s klientem.

  7.2

  Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

  7.3

  Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu poskytovatel prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace poskytovatele.

   

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  8.1

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23.11.2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách OBCHODNÍ PODMÍNKY a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.