HEMO S.R.O., IČO:28160851 CZ SE SÍDLEM KOVANECKÁ 2111/16, 190 00 PRAHA 9, JAKO ZASTUPUJÍCÍ AGENT

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE VSTUPENEK ŽIVÁ AKCE 11.6. 2022 V OSTRAVĚ A WORKSHOP PŘÍMKA ÚSPĚCHU

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pořadatelem živé akce konané dne 11.6. 2022, tak jak se specifikovaná v těchto Obchodních Podmínkách je společnost  HEMO s.r.o. IČO: 28160851 se sídlem Kovanecká 2111/16, 190 00 Praha 9.

1.2. Kupující fyzická osoba starší 18 let či Právnická osoba, provádí nákup vstupenky registrací na stránkách baoperations.com a zaplacením kupní ceny zvolenou platební metodou.

1.3. Společnost HEMO po zaplacení objednávky vystaví Kupujícímu daňový doklad, všechny ceny vstupenek zahrnují příslušnou výši DPH a jsou konečné.

2. Druhy vstupenek, program a místo konání.

2.1. Vstupenka Standart zahrnuje vstup na živou akci FIRESTARTER, ZERO TO HERO v sobotu dne 11.6. 2022 v areálu Trojhalí v Dolních Vítkovicích, Ostrava, ČR. Program probíhá od 14:00 do 21:00, vstup do areálu a registrace je možná od 12:00. Součástí programu je motivační přednáška v délce jedné hodiny amerického řečníka Jordana Belforta, dalších hostů v ceně vstupenky je také technika chůze přes žhavé uhlí- Firewalking.

2.2. Speciální akce Vstupenka Standart 1+1 je platná pouze pro stávající členy online vzdělávacího systému EduFIN při objednávce formuláře z členské sekce. Člen EduFIN za cenu jedné Standart Vstupenky získá druhou vstupenku zdarma za podmínky, že v den konání akce, tedy 11.6. bude aktivním členem EduFIN Academy. Každý člen EduFIN Academy může provést nákup speciální akce Standart Vstupenky 1+1 pouze jednou.

2.3. Vstupenka VIP zahrnuje vstup na živou akci FIRESTARTER, ZERO TO HERO v rozsahu bodu 2.1. navíc se vstupem do VIP zóny, kde je připraveno po celý den občerstvení a nealkoholické nápoje, vstupenka zahrnuje oběd od 12:00 s lektory programu a Jordanem Belfortem, možnost společné fotografie (selfie) s lektory a podpisy knih. Dále VIP vstupenka zahrnuje VIP místa v předních řadách v místě konání akce a dárkovou tašku.

2.4. Vstupenka na workshop Přímka Úspěchu, zahrnuje vstup na tří hodinový seminář – prodejních technik, který vede americký lektor Jordan Belfort v dopoledních hodinách v místě konání. Součástí workshopu je přestávka na kávové občerstvení a zajištění tlumočení do českého jazyka překlad výukových materiálů. Tato vstupenka obsahuje zároveň vstup na akci Firestarter dle bodu 2.1. bez VIP vstupenky.

2.5. Pořadatel pošle vstupenky v elektronické verzi s unikátním QR kódem každé vstupenky nejpozději 14 dní před konáním akce na email, který Kupující uvedl v objednávce. Kupující se ke vstupu na akci prokáže tímto QR kódem.

2.6. Zaplacené vstupenky jsou nevratné, Kupující však může za sebe delegovat jiného účastníka.

2.7. V případě zrušení termínu akce “vyšší mocí” tedy z důvodů, které Pořadatel nemůže ovlivnit, například vládní nařízení omezení akcí z důvodu epidemie Covid -19, informuje Pořadatel všechny Kupující e-mailem a sms, kterou uvedli v objednávce a sdělí náhradní termín. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na náhradní termín v délce jednoho kalendářního roku. V případě, že na akci Přímka Úspěchu se ze závažných důvodů nedostaví lektor Jordan Belfort, bude účastníkům vrácena plná cena vstupenek. V případě, že se na akci FireStarter ze závažných důvodů nedostaví lektor Jiří Vokáč Čmolík, bude zastoupen certifikovanými lektory a akce se uskuteční.

3. Podmínky vstupu na akci

3.1. Každý účastník je povinen se podrobit při vstupu do areálu bezpečnostní kontrole zavazadel, je zakázáno do areálu akce vnášet jakékoliv zbraně, včetně nožů, pyrotechniku a další nebezpečné látky. Rovněž není dovoleno do areálu z bezpečnostních důvodů vnášet nápoje a jídlo, Pořadatel zajistí možnost občerstvení pro účastníky akce za poplatek na místě (VIP vstupenky mají občerstvení v ceně).

3.2. Každý účastník je povinen dodržovat vládní nařízení a opatření proti šíření Covid19 v aktuálním znění ke dni 11.6. 2022, dodržování těchto nařízení je na odpovědnosti každého účastníka a musí si zajistit případné vyžadované doklady ke vstupu do areálu akce (negativní testy, potvrzení o očkování apod.).

3.3. Na akci je zakázáno pořizovat Audio-Vizuální záznam a umisťovat jej na sociální sítě, výjimku tvoří krátké zprávy a záznamy pro osobní prezentaci ne delší než 5 minut na Instagramu, Youtube a Facebooku. V případě porušení tohoto zákazu se účastník vystavuje riziku trestně právních postihů za neoprávněné pořizování audio vizuálních záznamů.

3.4. Vstup na akci je zapovězen účastníkům pod vlivem omamných látek, drog a alkoholu. Po celý den je striktní zákaz konzumace alkoholických nápojů.

3.5. Přechod přes žhavé uhlí je dobrovolná aktivita na vlastní nebezpečí každého účastníka akce, Pořadatel, Lektoři, Majitelé objektu nenesou žádnou právní odpovědnost za jakákoliv fyzická zranění či psychickou újmu, kterou může účastník utrpět v rámci této aktivity.

4. Komunikace a ochrana osobních údajů

4.1. Pořadatel komunikuje s Kupujícím formou emailu a sms zpráv k zajištění informací ohledně vstupenek, akce a členského účtu v EduFIN Academy. Kupující dává Pořadateli výslovné svolení ke kontaktování ze strany Pořadatele. Toto svolení může kdykoliv odvolat v souladu se zákonem GDPR.

4.2. Pořadatel veškerá oznámení odešle na email a sms Kupujícího, doručením zprávy se má zpráva za závazně doručenou. Kupující je povinen oznámit Pořadateli případnou změnu kontaktního emailu a telefonního čísla.

4.3. Pořadatel nakládá s osobními údaji Kupujícího v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v rámci EU směrnice GDPR.

5. Závěrečné pholášení

5.1. Odesláním platby Kupující souhlasí s těmito Podmínkami.

5.2. Tyto Obchodní podmínky nákupu vstupenek jsou platné od 4.12. 2022