1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy
na straně jedné je poskytovatel, kterým je společnost British Asset International Limited,
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID company (identifikační číslo) ID
No. 91299a na straně druhé student (pouze fyzická osoba) online vzdělávací komunity
neXt LEVEL.
1.2
Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek
https://baoperations.com, je členství v online komunitě neXt LEVEL na stránkách
baoperations.com. Komunita neXt LEVEL je provozována na amerických webových
serverech, mimo území České Republiky a EU, v české jazykové mutaci.
1.3
Obsah předmětu koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno
jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením
kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a
úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně
nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o
produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a
vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.
1.4
Komunikace se společností a zákaznickou péčí, je výhradně skrze kontaktní formulář zde: https://baoperations.com/support/.

 

2. OBJEDNÁVKA
2.1
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to
na adrese https://baoperations.com. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a
odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://baoperations.com
Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit
chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a poskytovateli vznikají
vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a poskytovatel
se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.
Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách
poskytovatele, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a
odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s
těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách
https://baoperations.com a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou platné od 14. 5. 2019.

 

3. KUPNÍ CENA, OBSAH ČLENSTVÍ V KOMUNITĚ NEXT LEVEL
3.1
Ve shrnutí objednávky a na webové stránce https://baoperations.com, najdete všechny
ceny služeb.
3.2 Forma platby
Platba je možná jednorázově pomocí platební karty. Přičemž vstup do online komunity
je vázáno na plnou úhradu plné ceny.
3.3 Obsah členství
Členství v komunitě neXt LEVEL vzniká zaplacením ceny za členství. Student obdrží
obsah ve formě přístupu ke vzdělávacímu videu, které tvoří placený obsah členství v
komunitě neXt LEVEL. Jako bonus má student nárok na účast na živém setkání dne 23. - 25. 8. 2019
v Kamenném Mlýně, Slovenská Republika tak, jak je specifikováno na stránkách https://baoperations.com

 

4. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
Zaplacená členství jsou nevratné v plné výši, student však může požádat o vrácení
peněz a to pouze osobně na živé akci 24.8.2019 v Kamenném Mlýně v době zahájení živé akce do
12:30 téhož dne. Na živou akci lze místo sebe nominovat náhradníka v případě, že se
student nemůže účastnit akce osobně. Do kontaktního formuláře zde https://baoperations.com/support/ student napíše
případné náhradníky nejpozději do čtvrtka 22.8.2019 do 20:00.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1 Prohlášení poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat
kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti
zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci
kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných evidenčních
operací, vystavení dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s
kupujícím.
5.2
Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
5.3
Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu poskytovatel prostřednictvím
elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých
obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních
sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce
všech zpráv emailové komunikace poskytovatele.

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14. 5. 2019. Poskytovatel si vyhrazuje
právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek
je dostupná na webových stránkách OBCHODNÍ PODMÍNKY a je označena datem
účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.